24/7 inzicht in prestaties

De monitoringstool Bright Building biedt direct inzicht in de prestaties van uw installaties. Bright Building is een tool die gelijk verbeteringen voor de installatie zichtbaar maakt. Continu kunt u de prestaties volgen en zien welke aanpassingen nodig zijn voor bijvoorbeeld een lager energiegebruik en een beter comfort. 

Bekijk de demo


DWA doet continuous commissioning van gebouwen en installaties. Daarvoor zetten wij monitoring en simulatie in om gebouwprestaties te bewaken en verbeteren, energiegebruik te minimaliseren en gerichte oplossingen aan te dragen. Zo helpen we opdrachtgevers om gebouwen te verduurzamen, gezonder te maken en optimaal te laten functioneren. Wij maken hierin gebruik van simulatiemodellen, het Bright-Building platform (monitoring en analyse) en technische knowhow.  
Lees meer

Modules

Prestatieborging

Wij beschikken over een bibliotheek met rule based en machine learning algoritmen. Deze data zetten wij in voor foutdetectie en foutdiagnose. Daarin bekijken we de (energie)opwekking, het comfort en predictive maintenance.

Dashboarding en rapporten

Informatief en breed toegankelijke weergave over de prestaties van het gebouw of portfolio. In control zijn en een helder overzicht van waar én wanneer het fout gaat.

Energiespiegel

BREEAM en MVO vragen om presentatie van duurzaamheid bij binnenkomst in het gebouw. Met een energiespiegel is onder andere CO2-besparing, energieverbruik, opbrengst van de pv-panelen inzichtelijk voor de gebouwgebruikers. Dat zorgt voor bewustwording en creëert duurzamer gebruik.

Energiecentrale

De energiecentrale is een essentieel onderdeel voor het beheersen van het klimaat. Met de energiecentrale module krijgt u inzicht in de betrouwbaarheid van warmte- en koudelevering en inzicht of deze warmte en/of koude duurzaam is opgewekt. Verder worden afwijkingen van de installatie inzichtelijk gemaakt.

Wko

Warmte- en koudeopslag in de bodem is een onderdeel van de energieopwekking. Het gebruik van een wko vraagt om jaarrapportages en vijfjaars-evaluatierapporten. Deze zijn bij ons geautomatiseerd en als aparte module beschikbaar. Ook is er direct inzicht als het gaat om COP, productiviteit en bronconditie.

Paris Proof dashboard

DWA levert standaard en kosteloos het Paris Proof dashboard bij alle gebouwen die DWA ontwerpt! Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, zal de gebouwde omgeving een flinke energiebesparing moeten realiseren. Deze route omarmen wij en stimuleren wij. Met het Paris Proof dashboard geven wij twee jaar kosteloos inzicht in het werkelijke gebruik van de gebouwen. Meten op werkelijk energiegebruik brengt zo de klimaatdoelen binnen bereik.

Bright Building is een merkonafhankelijk platform en werkt met API’s voor data-uitwisseling. Veel voorkomende systemen waar Bright Building haar data aan ontleent zijn: gebouwbeheersystemen, inverters, energie- en watermeters, sensoren, SCADA en externe data. Van de data uit die systemen maken we smart data 

Jouw voordelen met Bright Building

Image

Grip op prestaties van 
(klimaat)installaties

Image

Grip op beheer- en 
onderhoudskosten

Image
Lagere energiekosten
Image
Voldoen aan wet- en regelgeving
Image
Hogere duurzaamheidsprestatie
Image
Meer comfort

Grip op prestaties van (klimaat)installaties

Door informatie over energiestromen, bijvoorbeeld uit energiemeters, kunnen trends makkelijker gesignaleerd worden. Op basis van deze trends kan een passende interventie plaatsvinden om een beter rendement uit de installatie te krijgen. Ook kan er inzicht verkregen worden over de werking van individuele componenten in relatie met de totale installatie. Daarmee bent u storingen voor en wordt een betere werking van het component gewaarborgd.

Learn More

Voldoen aan wet- en regelgeving

Warmte- en koudeopslag in de bodem is een onderdeel van de energieopwekking. Het gebruik van een wko vraagt om jaarrapportages en vijfjaarlijkse evaluatierapporten (volgens BRL 6000-21). Deze zijn bij ons geautomatiseerd en als aparte module beschikbaar. Ook is er direct inzicht als het gaat om COP, productiviteit en bronconditie.

Learn More

Grip op beheer- en onderhoudskosten

Door middel van snel en duidelijk inzicht in de installaties, wordt in een vroeg stadium gesignaleerd wanneer een component niet optimaal functioneert of dreigt te disfunctioneren. Daarnaast is het mogelijk om via rule based algoritmen, periodiek onderhoud inzichtelijk te maken.

Learn More

Hogere duurzaamheidsprestaties

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland. Vastgoedeigenaren staan voor de opgave om dat energiegebruik met twee derde terug te dringen, om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het Paris Proof dashboard geeft inzicht in de gebouwprestatie en welke stappen nodig zijn naar een Paris Proof gebouw. Hiermee kunnen zij de juiste stappen zetten in de verdere verduurzaming van hun vastgoed.

Learn More

Lagere energiekosten

Doordat er een goed inzicht is in de prestaties van de installatie kan er tijdig worden gestuurd. Hiermee worden uiteindelijk de kosten voor de totale installatie verlaagd en het rendement van de installatie verhoogd. Denk hierbij aan het tijdig vervangen van filters voordat de druksensor aanslaat, waarmee de levensduur van een luchtbehandelingskast verlengd wordt en een goed binnenklimaat gewaarborgd blijft.

Learn More

Meer comfort

Een gezond gebouw heeft niet alleen een positief effect op de gezondheid van de gebruikers; zij voelen zich ook gelukkiger en presteren er beter door. Met het Binnenklimaat Label kunnen gebouweigenaren en werkgevers aantonen dat de werkplek gezond en comfortabel is.

Learn More

Referenties

Hourglass

Dashboarding van verbruiken en meterstanden voor energieverrekening aan de huurders, bewaking van de performance en Artificial Intelligence gebaseerde optimalisaties. Ook een energiespiegel opgeleverd voor BREEAM.’

MetisReal

‘Onder de indruk van de inzichten die door Bright Building worden geleverd; een mooie combinatie van digital twin en Artificial Intelligence.’

Erik Ubels

CBRE

Dit is precies waar wij naar op zoek waren voor het delen van energie-inzichten met de diverse gebruikers van het gebouw.’

Minkema College

‘De dashboards over energieperformance, binnenklimaat en luchtkwaliteit geven mij het gewenste inzicht om de performance van onze gebouwen te bewaken.

Kathelijn Simonis

FIRST

Bewaking en dashboarding van verbruiken en meterstanden voor GRESB alsook de performance in beeld. 

Contact | wij helpen je graag

Meer weten over onze tool? Kom met ons in contact door het formulier in te vullen of door ons te bellen.
Sales
Image

Wilfred van der Plas
Business development manager
06 – 52 39 01 31

Image

Marnix Lourens 
Commercieel Projectmanager
06 – 29 66 67 09 

Technisch support
Image

Siem Opschoor 
Consultant 
06 – 51 20 28 36


 Harderwijkweg 7, 2803 PW GOUDA
088 - 163 53 00